UNGDOMSVERKSAMHET

Prickskjutning på lerduve

UNGDOMSANSVARIG:

Dan Nyding                   073-0222103 (Sammankallande)

David Karlsson              073-0678213

Ingemar Söderlund      070-5759549