Hej Alla medlemmar!

Inför 2016 har det skett en förändring i styrelsen för jaktskytteklubben (nedan kallat jsk).

Klas-Åke Eriksson har nu valt att avsluta sitt mångåriga åtagande som ordförande för Nyhammar-Saxhyttan jsk-

(tror banne mig att detta var andra gången han avtackades), hursomhelst vill vi alla tacka "Klas" för dom storartade-

insatser han gjort för klubben och önska honom lycka till i framtiden.

Stafettpinnen hamnade hos mig,det är en del att sätta sig in i men jag har utomordentligt stor hjälp av de sittande-

styrelsemedlemmarna.

Det kommer troligtvis inte att bli några jättestora förändringar i verksamheten under året (ingen mening att försöka laga-

något som ej är trasigt)

Det som kommer att ske under året är:

- Arbetet med Stefan Eriksson minnesfond kommer att fortgå.

- Tydliga ansvarsområden beslutade och delgivna (se flik "ansvarsområden" i menyfältet)

- Utbildning i handhavande av "självmarkerande" banan kommer att ske. Deltagare är minst 2 st ur varje skjutgrupp och

  utbildningen kommer att ske nere på skjutbanan 4/5 och 11/5 kl 17:30 båda dagarna.Utbildare är Ola Norberg.

- Eftersom vi inte har någon anställd i år så måste vi göra lite egna insatser.Städdag beslutad 1/6 kl 18:00 då träffas vi

  manngrant nere på skjutbanan och städar.

- Sten Jepsen kommer att öppna ett sk Swish konto för klubbens räkning.

- Nyckelsituationen kommer att ses över.

Detta var några av punkterna som diskuterades och beslutades, jag själv skall försöka förvalta förtroendet som jag fått på bästa sätt

så att alla varje gång kan vara säkra på att beslut som tas av både mig och styrelsen är ALLTID för klubbens bästa.

 

Nyhammar 2016-05-01 //Pelle